Přepravy hotovosti a cenin

Převážíme ceniny, zajišťujeme přepravu finanční hotovosti.

Převoz uskutečňujeme mezi subjekty, které si určí sám klient. Nejčastěji jde o převoz cenin mezi pobočkami bank a provozovnami klienta. Disponujeme odborně proškolenými, profesionálními a ozbrojenými pracovníky pro přepravu cenin.

Nabízíme různé druhy přeprav cenin

Jednorázové převozy

Pravidelné převozy

Mimořádné převozy

Ozbrojené doprovody při převozech

Převozy cenin zajišťujeme v časech stanoveným klientem

UNIVERSAL PRO s.r.o.
Na Chodovci 2724/60
141 00 Praha 4 – Záběhlice
IČO: 257 78 161